Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży samochodu

Przymierzasz się do sprzedaży swojego samochodu a może odwrotnie to Ty jesteś kupującym? Chcesz wiedzieć co powinno znaleźć się w umowie przedwstępnej? Jest to jeden z rodzajów umór regulowanych poprzez przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym (art. 389-390), jej głównym celem jest późniejsze zawarcie, w wyznaczonym terminie właściwej umowy kupna-sprzedaży danego przedmiotu. Dzisiaj podpowiemy Ci na co należy zwrócić szczególną uwagę podpisując umowę, pokrótce opiszemy także prawa i obowiązki dotyczące zarówno sprzedającego jak i kupującego. Zainteresowany? Zapraszamy dalej!

Co powinna zawierać przedwstępna umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Chcesz wiedzieć jakie informacje należy umieścić w przedwstępnej umowie kupna-sprzedaży auta tak, by uniknąć później jakichkolwiek nieporozumień? Zaczniemy od samego początku, taka umowa jak i z resztą każda inna powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, koniecznie w dwóch identycznych egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron (sprzedającego i nabywcy). Najważniejszą informacją jaką musi zawierać jest dokładna data, kiedy to strony podpiszą tzw. właściwą umowę kupna-sprzedaży samochodu.

Oprócz tego w umowie przedwstępnej powinny znaleźć się stosowne adnotacje dotyczące m.in.:

– danych osobowych zarówno kupującego jak i sprzedającego;
– całkowitej kwoty sprzedaży przedmiotu (samochodu);
– kwoty uiszczonej zaliczki przez kupującego;
– szczegółowych cech charakterystycznych auta (marka, model, kolor, numer VIN, rok produkcji, numer rejestracyjny) a także informacje o możliwych wadach i usterkach;
– daty zawarcia umowy przedwstępnej;
– obowiązującego ubezpieczenia OC i AC;
– daty przekazania samochodu wraz z kluczami oraz dokumentami kupującemu;
– terminu w jakim kupujący zobowiązuje się przerejestrować samochód na swoje nazwisko od momentu podpisania właściwej umowy kupna-sprzedaży;
– klauzule o uregulowaniu spraw nieopisanych w treści umowy;
– czytelne podpisy sprzedawcy i kupującego.

Wzór przedwstępnej umowy kupna sprzedaży pojazdu znajdziesz na https://autoumowa.pl/umowa-przedwstepna-sprzedazy-kupna-pojazdu/

Zanim podpiszesz przedwstępną umowę kupna-sprzedaży samochodu a także przekażesz sprzedającemu odpowiednią kwotę zaliczki, zwróć szczególną uwagę na jej treść. Jeżeli coś wzbudza Twoje wątpliwości lub jakiś zapis jest niezrozumiały wówczas możesz poprosić drugą stronę o poprawienie umowy bądź złożenie stosownego wyjaśnienia.

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży samochodu Czy umowę przedwstępną można zerwać?

Zgodnie z przepisami przedwstępna umowa ma na celu doprowadzenie strony do podpisania umowy właściwej ale co w sytuacji kiedy jedna ze stron postanowi się wycofać? Otóż jeżeli tą osobą jest kupujący to wówczas sprzedawca ma prawo do tego by w ramach rekompensaty za zwłokę zachować wpłaconą przez nabywcę sumę zaliczki.

Dużo lepiej prezentuje się to w sytuacji kiedy to sprzedawca rezygnuje z podpisania umowy kupna-sprzedaży, choć wypadałoby aby w tej sytuacji sprzedawca również poniósł jakieś konsekwencje to zazwyczaj kończy się tylko na przeprosinach i oddaniu zaliczki kupującemu. Nie mniej jednak w większości przypadków strony starają się dojść do porozumienia w celu ugodowego rozwiązania przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here